• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • راه اندازی کانال تلگرام
  • كارآفرين برتر سال 1393
امروز  دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
محصولات

لندلولر پارسیان 10/5 متری با تیغه 5 متری ثابت (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر پارسیان 10/5 متری با تیغه 5 متری گردان (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر شخمیران 4 متری با تیغه 3 متری بهمراه جک ساده با رینگ و لاستیک
   

لندلولر شخميران 6 متري با تيغه 2/75 متري گردان ( مهاری ) به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک صادراتی

لندلولر شخميران 6 متري با تيغه 2/75 متري گردان ( مهاری ) به همراه جک ساده با رینگ و لاستیک صادراتی

لندلولر شخمیران 7 متری باتیغه 3/70 متری گردان(مهاری) به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستـیک صادراتی
   

لندلولر 7 شخمیران متری با جک هیدرولیکی و تیغه 3 متری گردان با رینگ و لاستیک 16 جدید صادراتی

لندلولر 7 شخمیران متری با جک هیدرولیکی و تیغه 3 متری ثابت با رینگ و لاستیک 16 جدید صادراتی ( کد سامانه 9480 )

لندلولر پارسیان 8/5 متری با تیغه 4متری ثابت ( 1+3 ) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک