• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • كارآفرين برتر سال
امروز  پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
محصولات

منبع - باك به همراه متعلقات جهت تراكتور399 - 285 - 475 - 485 - 299 - 800 و روماني ( بدون پمپ )

منبع - باك و پمپ 9 پيستون تركيه به همراه متعلقات جهت تراكتور 399 - 285 - 475 - 485 - 299 - 800 و روماني

فرانت لودر شخمیران کشاورزی چهار جک جهت تراکتور تک و جفت دیفرانسیل 475 و 485 بدون لوازم (آهن آلات ) محصول جدید
   

فرانت لودر شخمیران کشاورزی سه جک ایران با شیر هیدرولیک و شلنگ جهت تراکتورهای تک دیفرانسیل 285-رومانی - محصول جدید

فرانت لودر شخمیران کشاورزی چهار جک ایران با شیر هیدرولیک و شلنگ جهت تراکتورهای تک و جفت دیفرانسیل 299

فرانت لودر شخمیران کشاورزی سه جک جهت تراکتور تک و جفت دیفرانسیل 475 و 485 بدون لوازم (آهن آلات ) محصول جدید
   

فرانت لودر شخمیران کشاورزی سه جک ایران با شیر هیدرولیک و شلنگ جهت تراکتورهای تک دیفرانسیل 285- رومانی

فرانت لودر شخمیران کشاورزی سه جک جهت تراکتور تک دیفرانسیل 285 و رومانی بدون لوازم (آهن آلات)

فرانت لودر شخمیران کشاورزی سه جک ایران با شیر هیدرولیک و شلنگ جهت تراکتورهای تک و جفت 470 (سه سیلندر)